Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch Thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thông báo về việc hoãn tổ chức thi Tốt nghiệp môn học Giáo dục Chính trị của 02 lớp

Thông báo hoãn tổ chức thi tốt nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi hết môn lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Lịch thi TC DHCT ĐS K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp TC ĐHCT K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

KH thi GDCT Lớp TC Lái tàu ĐS K53-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp CD TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Lịch thi học kỳ lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1/21

Lịch thi TC Lái tàu Điện K2-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/12/2021. Lịch kiểm tra lần 2 lớp Sơ cấp Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K53-3/21

Lịch thi lại Lớp Gác ghi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/12/2021. Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1/21

Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/12/2021.Lịch thi hết môn lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2/21 và lớp ĐHCTH LT K53-1/21

Lịch thi hết môn 2 lớp TC ĐHCTH và ĐHCTH LT K53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/12/2021. Lịch thi lớp Cao đẳng Thông tin tín hiệu Đường sắt K14-1/21

Lịch thi lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/12/2021. Lịch thi lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

Lịch thi hết môn lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/11/2021. Lịch thi kết thúc môn học lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa K53-3/21

Lịch thi hết môn lớp TC ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/11/2021. Lịch Kiển tra kết thúc môn học lớp Sơ cấp Gác ghi, phép nối ĐMTX K53-1/21.

Lịch thi Gác ghi, ghép nốid ĐMTX K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/11/2021. Kế hoạch thi kết mô đun lớp TC Lái tàu ĐS K52-4/19

Kế hoạch thi kết thúc lớp TC Lái tàu ĐS K52-4.19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/11/2021. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu ĐS K52-4/19

Kế hoạch thi TN lớp TC Lái tàu ĐS K52-4.19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch thi lớp K53-TC Lái tàu 3

Lich-thi-lop-K53-TC-Lai-tau-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện

Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3

Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3

Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2021. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K52-TC ĐHCT 2

Kế hoạch thi TN lớp K52-TC ĐHCT 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH2

Lịch kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX

Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2021. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC ĐHCT

Lịch kiểm tra hết môn lớp K53 - TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/3/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K52-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch thi TN Chính trị K53-TC … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch KTHM K53.TC … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GG1

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K53-SC Gác ghi 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K 52- TC Lái tàu 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GĐN2

Lịch KT lớp K53.SC GĐN2 … Đọc Thêm