Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin 04/09/2020. Lịch kiểm tra lớp K52-SC TTTH2

Lịch KT lớp 52 SC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/09/2020. Lịch thi học kỳ lớp K52 TC Lái tàu 4 học kỳ I năm học 2020-2021

Lịch Thi Học kỳ K52 TC LÁI TÀU 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/7/2020. Lịch thi học kỳ II lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch thi học kỳ lớp K52-TC Lái tàu 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/6/2020. Kế hoạch thi TN của 02 lớp TC Lái tàu ĐS 1,2 – Khóa 52

Kế hoạch thi TN của 02 lớp TC Lái tàu - Khóa 52 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/5/2020. Kế hoạch thi TN môn Chính trị lần 2 – Khóa 52

Kế hoạch thi TN Chính trị K52 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/5/2020. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch thi lớp K52-TC LÁI TÀU 4 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K51-TC Lái tàu 2

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt Nghiệp lớp K51-TC ĐHCTH

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Thi tốt nghiệp môn Chính trị của Hệ Trung cấp

Đề cương ôn tập TN môn Chính trị … Đọc Thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) K50-TC Lái tàu

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lần 2 K50 … Đọc Thêm

Kế hoạch Thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K51-TC ĐHCT1 và K50-TC ĐHCT

Đọc Thêm

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp K50-TC Điều hành chạy tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K50-TC Lái tàu (Đợt 1)

Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Thi Tốt nghiệp lớp K50-TC ĐHCT

Đọc Thêm

Kế hoạch học lại lớp K51-TC Lái tàu ĐS 1,2

Kế hoạch học lại lớp K51-TC Lái tàu ĐS 1,2 … Đọc Thêm

Lịch thi KH1_Lần 2_lớp K51 ĐHCT

Lịch thi kết thúc môn HK1_lần 2_Lớp K51-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp (Lần 2) hệ CĐN lái tàu-Khóa 8

Kế hoạch thi Tốt nghiệp (Lần 2) hệ CĐN lái tàu-Khóa 8 … Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp (Đợt 2) hệ TCN lái tàu-Khóa 49

KH THI Tốt nghiệp (Đợt 2) hệ TCN lái tàu k49 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Tốt nghiệp môn Chính trị (Dành cho các lớp K51, hệ Trung cấp)

Đề cương ôn tập Tốt nghiệp môn Chính trị … Đọc Thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp môn Chính trị-Khoá 51 hệ Trung cấp

Kế hoạch thi Tốt nghiệp môn Chính trị-Khoá 51 hệ Trung cấp … Đọc Thêm

Danh sách sinh viên K9_CĐN TTTH được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thông tin tín hiệu ĐS

DS SINH VIÊN K9_TTTH … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập: Thi Tốt nghiệp K49_TCN Lái tàu đường sắt

K49_TCN Lái tàu … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập: Thi Tốt nghiệp K49_TCN Điều hành chạy tàu hỏa

K49_TCN Điều hành chạy tàu … Đọc Thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề-Khóa 49 (khu vực Long Biên)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề, khóa 49 … Đọc Thêm