Trung tâm NC ƯD&PT KHCN ĐS

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2017

Ngày 05/12/2017 tại phòng 203 Trường Cao đẳng Đường sắt. Cục đường sắt Việt Nam tổ chức nghiệm 2 đề tài cấp Bộ năm 2017: Đề tài "Xây dựng mô phỏng thực hành giải quyết tai nạn giao thông đường sắt " do Ths Bùi Hoài Nam phó hiệu trưởng làm chủ nhiệm đề tài;  Đề tài " Nghiên cứu chế tạo cabin lái tàu điện Metro phục vụ công tác đào tạo nghề do Ths Phạm Văn Chánh Hiệu Trưởng làm chủ nhiệm đề … Đọc Thêm

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐSĐT – KHCN&HTQT

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐSĐT – KHCN&HTQT I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc 2 Hoàng Huy Tưởng Phó giám đốc 3 Trần Văn Việt Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 4 Trương Hoàng Tùng Nhà giáo 5 Lê Đức Tiến Nhà giáo 6 Trần Mạnh Tiến Nhà giáo   II. Nhiệm vụ 1. Làm đầu mối tham mưu về đào tạo … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Điều hành Đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Lái tàu điện

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Hệ thống điện Đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Bảo dưỡng sửa chữa tàu điện

Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123