Khoa Cơ khí

Đề cương ôn tập môn Động cơ diesel trên đầu máy – K51LT2

Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE   I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa 2 Nguyễn Hữu Quỳnh Phó trưởng khoa 3 Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng khoa 4 Lại Tuấn Khanh Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 5 Nguyễn Trung Kiên Nhà giáo 6 Đặng Thái Học Nhà giáo 7 Khuất Minh Tâm Nhà giáo 8 Thân Văn Cương Nhà … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Trang 1 trên 212