Khoa Cơ khí

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2

Đề cương ôn tập thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-KTN Lái tàu Đức

TKB lớp K52-KTN LTĐ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K51-TC Lái tàu 2

Kế hoạch thi TN lớp K51-TC LT2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/4/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4

TKB lớp K52-TC LT4 … Đọc Thêm

Thời khoá biểu lớp K52-TC Lái tàu 4 (Kỳ 2)

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4

K52-TC LAI TAU 4 … Đọc Thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) K50-TC Lái tàu

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lần 2 K50 … Đọc Thêm

Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 1 (Formosa)

K52-TC LAI TAU Pomusa 2 … Đọc Thêm

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học nghề các lớp Trung cấp

Đọc Thêm

Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp K50 TC Lái tàu

New Doc 2019-06-04 08.44.15 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập môn Động cơ diesel trên đầu máy – K51LT2

Đọc Thêm

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE   I. Cơ cấu tổ chức STT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa 2 Nguyễn Hữu Quỳnh Phó trưởng khoa 3 Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng khoa 4 Lại Tuấn Khanh Nhà giáo - Tổ trưởng tổ công đoàn 5 Nguyễn Trung Kiên Nhà giáo 6 Đặng Thái Học Nhà giáo 7 Khuất Minh Tâm Nhà giáo 8 Thân Văn Cương Nhà … Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ chế tạo bảo dưỡng toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp khám chữa toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Lái goòng chạy bằng động cơ

Đọc Thêm