Ngày đăng tin 23/6/2016. Quy chế thi, kiểm tra

Nguồn: phòng Đào tạo. Mọi ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung quy chế xin gửi về phòng Đào tạo (cho đồng chí Hoàn trước ngày 30/6/2016).

Quy chế thi, kiểm tra CĐN,TCN-6-2016 DU THAO

Quy chế thi, kiểm tra he So cap 6. 2016 DU THAO

Noi quy phong thi, kiem tra 6.2016 DU THAO

 

Tin Liên Quan