CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Đường sắt Đà Nẵng

I   Cơ cấu tổ chức :


DaNang

II–  Nhiệm vụ :

1.  Tổ chức và quản lý các lớp dạy nghề ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề cả hình thức chính qui và thường xuyên theo kế hoạch được nhà trường giao hàng năm;

2.   Tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ các lớp dạy nghề tại trung tâm;

3.  Mở các lớp dạy nghề ngoài kế hoạch nhà trường giao để phục vụ nhu cầu của địa phương và xã hội;

4.  Tổ chức tuyển sinh  và quản lý các lớp đại học hệ vừa làm vừa học trên cơ sở liên kết với các trường đại học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của  các cơ quan quản lý dạy nghề nhà nước, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

6.  Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, công tác HSSV đối với các lớp đang học tập tại trung tâm theo qui định;

7. Tổ chức dự giờ, kiểm tra thực hiện chương trình, giáo án đối với tất cả giảng viên của trường có giờ giảng tại trung tâm;

8.  Xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun ; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất đối với các lớp do trung tâm quản lý;

9.  Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động xã hội trong CB GV NV và HSSV tại trung tâm;

10.  Tổ chức sản xuất và thực hành tại xưởng kết hợp làm ra sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội;

11.  Quản lý cơ sở vật chất, tài chính của trung tâm; Sử dụng, tu tạo, bổ sung, bảo trì các tài sản, thiết bị phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập đạt chất lượng hiệu quả;

12.  Thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ  như qui định;

13.  Tổ chức dịch vụ nhà ăn và căng tin như qui định ;

14.  Tổ chức thực hiện các công việc về vệ sinh môi trường khu ký túc xá, giảng đường, hội trường, các khu  vực cộng cộng khác trong trung tâm bảo đảm sạch đẹp;

15. Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường;

16.  Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan địa phương và nhà trường theo quy định;

17.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;

Tin Liên Quan