Ngày đăng tin 21/01/2022. Công điện đăng ký chương trình học bổng của ICCR tại Ấn Độ

Công điện đăng ký chương trình học bổng của ICCR tại Ấn Độ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/01/2022. Thông báo về việc rà soát quá trình tham gia BHXH, BHYT

Thông báo về việc rà soát quá trình tham gia BHXH, BHYT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/01/2022. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/01/2022. Dự thảo Hội nghị Người lao động năm 2022

Báo cáo HNNLĐ 2022 (dự thảo) 19.01 Mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hội nghị người lao động xin gửi về Chủ tịch Công đoàn Trường trước ngày 20/02/2022. … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/01/2022. Kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2022

Kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/01/2022. Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2022

Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/01/2022. Kế hoạch trực tết Nguyên Đán năm 2022

Kế hoạch trực tết Nguyên Đán năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/01/2022. Thông báo về việc sửa chữa đường vào khu để xe ô tô của CBCNV tại Long Biên

Thông báo về việc sửa chữa đường vào khu để xe ô tô của CBCNV tại Long Biên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/01/2022. Nghị quyết của BCH Đảng Bộ Trường về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Nghị quyết của BCH Đảng Bộ Trường về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ  năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/01/2022. Báo cáo kết quả công tác năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/01/2022. Dự thảo bộ Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp và Quy trình phúc khảo bài thi, kiểm tra

Thực hiện Kế hoạch cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng trường năm 2021, Phòng KĐCLĐT chỉnh lý bộ Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp và Quy trình phúc khảo bài thi, kiểm tra. Nay Phòng lấy ý kiến của các đơn vị. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 31/01/2022. Bia QT thi tốt nghiệp BM QT thi TN 01 BM QT thi TN 02 QT thi tốt nghiệp Bìa QT Phúc khảo bài thi Mẫu 10 QT Phúc khảo bài thi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 185/01/2022. Công điện đăng ký tham gia đào tạo trực tuyến Chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

Công điện đăng ký tham gia đào tạo trực tuyến Chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/01/2022. Công điện đăng ký tham gia khoá đào tạo trực tuyến “vận tải Linh hoạt và Toàn điện”

Công điện đăng ký tham gia khoá đào tạo trực tuyến vận tải Linh hoạt và Toàn điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/101/2022. Quyết định khen thưởng CQ-VH-AT của Tổng công ty ĐSVN

Quyết định khen thưởng CQ-VH-AT của Tổng công ty ĐSVN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/01/2022. Thông báo về việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thông báo về việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/01/2022. Quyết định chi hỗ trợ các khoản ngoài lương

Quyết định chi hỗ trợ các khoản ngoài lương … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/01/2022. Hướng dẫn Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hướng dẫn Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/01/2022. Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần – năm 2022

Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần - năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Quyết định thành lập Hội đồng ra soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và lao động tại Trường

Quyết định thành lập Hội đồng ra soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và lao động tại Trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Thời khóa biểu lớp TC Điều hành chạy tàu K53-3/21

TKB lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch Thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/01/2022. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cả năm 2021

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cả năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/01/2022. Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2022.

Quyết định thành lập Hội đồng thi TN năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

ngày đăng tin 10/01/2022. Dự thảo Quy trình Tổ chức thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun chỉnh lý.

Bia QT thi kết thúc môn học,mô đun Ma trận đề thi Phu luc 1 Phu luc 2 QT thi kết thúc môn học,mô đun Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 18/01/2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Liên chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027

Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Liên chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp TTTH K53-2/20

CamScanner 01-06-2022 09.43 TKB lớp Trung cấp TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu K53-2/21

TKB lop TC ĐHCT K53-2.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu liên thông K53-1/21

TKB lopTC ĐHCT LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thông báo về việc hoãn tổ chức thi Tốt nghiệp môn học Giáo dục Chính trị của 02 lớp

Thông báo hoãn tổ chức thi tốt nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/01/2022. Thông báo phát động thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo phát động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/01/2022. Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Đường sắt

Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm