Ngày đăng tin 21/9/2023. Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc của HSSV năm học 2023-2024

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc của HSSV năm học 2023-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/9/2023. Kế hoạch khai giảng và tổ chức lớp BDNV Công tác Đảng cho bí thư Chi bộ

Kế hoạch khai giảng và tổ chức lớp BDNV Công tác Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/9/2023. Thông báo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi nâng bậc lương cho công nhân Công ty CPĐS Hà Ninh

TB giao NV tổ chức thi nâng bậc lương ch … Đọc Thêm

Giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp

http://caodangduongsat.edu.vn/wp-content/uploads/2023/09/CD-duong-sat-2-2.pdf … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/9/2023. Thông báo cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Thông báo cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2023. Thông báo tổ chức giảng dạy lớp K56-SC NV phục vụ chạy tàu ĐS Đô thị

Thông báo tổ chức giảng dạy lớp K56-SC NV phục vụ chạy tàu ĐS ĐT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2023. Thông báo kết luận của HIiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng của Nhà trường

Thông báo kết luận của HIiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng của Nhà trường … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/9/2023. Thông báo về việc tuyển sinh Thạc sỹ

Thông báo về việc tuyển sinh Thạc sỹ … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/9/2023. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 31 (kỳ tháng 9 năm 2023)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 31 (kỳ tháng 9 năm 2023) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/9/2023. Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt

Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/9/2023. Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2023. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 8/2023

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 8-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/9/2023. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09.2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09.2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/9/2023. Kế hoạch khai giảng và mở lớp BDNV đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt 1

Kế hoạch khai giảng và mở lớp BDNV đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/9/2023. Vv thông tin, tuyên truyền việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban TGTW

Vv thông tin, tuyên truyền việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban TGTW … Đọc Thêm

MỜI HỌP Ban quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị” tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

      Trưởng Ban QLDA trân trọng kính mời các đồng chí có tên dưới đây, đúng 15h ngày 08 tháng 9 năm 2023 (thứ 6), có mặt tại phòng họp số 2, họp định kỳ Ban QLDA: 1 Ông Trương Trọng Vương Phó Hiệu trưởng phụ trách Trưởng Ban 2 Bà Phan Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 3 Ông Phạm Ngọc Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 4 Ông Nguyễn Xuân Sơn KT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Mời họp Giao ban tháng

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 12/9/2023 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban. Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên. Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng Trường   Hà … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Mời họp Ban chấp hành Đảng bộ trường

MỜI HỌP Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 11/9/2023 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành: 1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường 2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường 3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV 4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH 5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác đường ngang 1

Lịch KTra K56-SC GĐN 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/9/2023. Tổng hợp kết quả công tác tháng 8 năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023

Tổng hợp kết quả công tác tháng 8 năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/9/2023. Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 8 năm 2023

Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 8 năm 2023 … Đọc Thêm

Ngay đăng tin 31/8/2023. V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CTTW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và K16 CĐ ĐHCTH

Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và lớp K16-CĐ ĐHCTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thông báo giao nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết chương trình BDNV Sát hạch viên lái tàu

Giao nhiệm vụ biên soạn đề cương … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/8/2023. Thông báo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nhà trường trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2023

Thông báo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nhà trường trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02-9-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/8/2023. Kế hoạch đón tiếp học sinh sinh viên và học tập đầu khóa các lớp Cao đẳng khóa 16 và Trung cấp khóa 56

Kế hoạch đón tiếp học sinh sinh viên và học tập đầu khóa các lớp Cao đẳng khóa 16 và Trung cấp khóa 56 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/8/2023. Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức – Hành chính

Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức - Hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/8/2023. Kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam” bằng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc

Kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện dự án (Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam) bằng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2023. Thông báo cử CB, HSSV dự cổ vũ Hội diễn nghệ thuật kỷ niệm 5 năm ngày thành lập UBQLVNN tại Doanh nghiệp

Thong-bao-cu-CB-HSSV-du-co-vu-Hoi-dien-nghe-thuat-ky-niem-5-nam-ngay-thanh-lap-UBQLVNN-tai-Doanh-nghiep-đã gộp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2023. Kế hoạch mở lớp BDNV Trưởng ga năm 2023 số 3

Kế hoạch mở lớp BDNV Trưởng ga năm 2023 số 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2023. Về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh

Về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh … Đọc Thêm