Ngày đăng tin 20/6/2024. Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa lớp K56 SCGĐN, GCC, GHĐS 9

Kế hoạch đón tiếp học viên và học tập đầu khóa lớp K56 SCGĐN, GCC, GHĐS 9 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/6/2024. Quyết định ban hành bộ quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng năm 2024

Quyết định ban hành bộ quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/6/2024. Thông báo triệu tập huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024

Thông báo triệu tập huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/6/2024. Thông báo dự Hội nghị

Thông báo dự Hội nghị Đảng uỷ Trường kính mời các ông (bà) thuộc thành phần dưới đây tới dự Hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ TCT ĐSVN về công tác cán bộ. Thời gian: 16h00 ngày 24/6/2024 (thứ Hai) Địa điểm: phòng họp số 02 Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ Trường; Cấp uỷ Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ trường; Trưởng các đơn … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng, đào tạo về nghiêp vụ đấu thầu

Kế hoạch khai giảng và mở lớp Bồi dưỡng, đào tạo về nghiêp vụ đấu thầu … Đọc Thêm

Ngày đang tin 19/6/2024. Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng . . . … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô dun lớp K56-SC GĐN5

KTKT K56-SC GĐN5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC GĐN 9

TKB K56-SC GĐN9 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT3

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/6/2024. Thông báo nghỉ hè năm học 2023-2024 của HSSV

Thông báo nghỉ hè năm học 2023-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/6/2024. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng năm 2024

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng năm 2024 … Đọc Thêm

Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ trường

MỜI HỌP Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ Trường vào lúc 15h00 ngày 17/6/2024 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành và bầu bổ sung cán bộ cấp uỷ.   Thành phần mời:     1. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT   2. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên       Hà Nội, ngày 14 tháng 6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/6/2024. Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đại học (Văn bằng 2) hệ vừa học vừa làm năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đại học (Văn bằng 2) hệ vừa học vừa làm năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Thông báo liên tịch tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2024

Thông báo liên tịch tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Định kỳ kiểm tra, đánh giá thiết bị, máy móc

Định kỳ kiểm tra, đánh giá thiết bị, máy móc … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/6/2024. Kế hoạch thi cấp Chứng chỉ Trưởng tàu hàng lớp K55-TC Lái tàu 1

Kế hoạch thi cấp CC Trưởng tàu hàng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/6/2024. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác tháng 5/2024 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2024 tại cuộc họp giao ban

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác tháng 5-2024 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6-2024 tại cuộc họp giao ban … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Khám chữa toa xe 2

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1

Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-SC Gác ghi 4

Lịch thi lần 2 lớp K56-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT3

Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 5 năm 2024

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 5 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin: 05/6/2024. Kế hoạch khai giảng lớp K56-BDNV Trưởng tàu hàng 1 (Cửa Ông)

KH Khai giảng Lớp K56- BDNV Trưởng tàu hàng 1 (Cửa Ông) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/6/2024. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05-6-2024

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05-6-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/6/2024. Tổng hợp kết quả công tác tháng 5 năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024

Tổng hợp kết quả công tác tháng 5 năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/6/2024. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 – 2024

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 - 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 4/6/2024. Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 5 năm 2024

Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 5 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2

Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3

Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1

Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện Công nghệ Đường sắt

Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện Công nghệ Đường sắt … Đọc Thêm