Ngày đăng tin 07/10/2022. Thông báo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Thông báo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2022. Thông báo tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10

Thông báo tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10-10 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2022. Kế hoạch mở lớp TĐTC và Gác đường ngang tại Công ty CPĐS Hà Lạng

KH lớp Tuần+Gác ( Hà Lạng) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 5/10/22. Kế hoạch tổ chức lao động luân phiên cho học sinh tại khu vực Long Biên

CamScanner 10-05-2022 15.41 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/10/2022. Tổng hợp kết quả công tác tháng 9/2022 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 10/2022

Tổng hợp kết quả công tác tháng 9-2022 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 10-2022 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/10/2022. Thông báo làm thẻ chức danh cho CBCNV khu vực Hà Nội

Thông báo làm thẻ chức danh cho CBCNV khu vực Hà Nội … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/10/2022. Mời họp Giao ban tháng

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 14h00 ngày 07/10/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng. Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.     Hà … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/10/2022. Mời họp

MỜI HỌP Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 07/10/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp: 1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường   2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường   3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV   4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH   5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/10/2022. Kế hoạch mở lớp K55- TĐTC ĐS 2 tại CT CP ĐS Thanh Hóa

KH mở lớp K55_Tuần đường, tuần cầu, tuân hầm ĐS 2( Công ty cổ phần ĐS Thanh Hoá) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/10/2022. Quyết định thànhlập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trường Cao đẳng Đường sắt

Quyết định thànhlập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/9/2022. Quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

QĐ thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi TN lớp TC Lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/9/2022. Quyết định thành lập ban đề thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

Quyết định thành lập ban đề thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/9/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/9/2022. Thông báo danh mục văn bản mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp

Thông báo danh mục văn bản mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin, 27/9/2022: Quy chế trả lương Trường Cao đẳng Đường sắt, sửa đổi bổ sung năm 2022

  QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2022 (26.9.2022) Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 30/9/2022 Trân trọng ! … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/9/2022. Chế độ làm việc của Giáo viên sửa đổi, bổ sung năm 2022

Chế độ làm việc của Giáo viên sửa năm 2022 (26-9-2022)   Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 29/9/2022 … Đọc Thêm

Công trình thanh niên :”Thay thế tà vẹt ghi bị mục khu vực đường sắt trong nhà trường”.

Ngày 23 tháng 09 năm 2022, Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Đường sắt đã thực hiện Công trình thanh niên:”Thay thế Tà vẹt ghi bị mục tại khu vực đường sắt trong nhà trường”. Dưới sự chỉ đạo sát sao và nhiệt tình của đồng chí Bí thư Đoàn, công trình đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia với không khí vui tươi, phấn khởi. Hoạt động đã diễn ra thành công tốt đẹp, giúp cho mô hình đoạn đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2022. Quyết định thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm học 2022-2023

Quyết định thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm học 2022-2023. … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2022. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong nhà trường khu vực Hà Nội năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong nhà trường khu vực Hà Nội năm học 2022-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2022. Quyết định thành lập Tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm học 2022-2023 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2022. Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết trong trường học

Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết trong trường học … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2022. kế hoạch đi tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

kế hoạch đi tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/9/2022. Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác của Đảng ủy với Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt

Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác của Đảng ủy với Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao dẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

Thời khóa biều lớp TC Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Chương trình hành động thực hiện các nội dung hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chương trình hành động thực hiện các nội dung hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Quy định về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý thuộc diện BCH Đảng bộ Trường quản lý

Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý thuộc diện BCH Đảng bộ Trường quản lý … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Tờ trình điều chỉnh cơ cấu cấp ủy Trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Tờ trình điều chỉnh cơ cấu cấp ủy Trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/9/2022. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc thẩm định các chương trình đào tạo

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc thẩm định các chương trình đào tạo … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/9/2022. Mời họp chỉnh sửa nội quy quy chế

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần có tên sau đây đúng 13h30 ngày 21/9/2022 có mặt tại phòng họp số 02 để họp chỉnh sửa quy chế làm việc của giảng viên và Quy chế trả lương: 1. Ông Bùi Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng trường 2. Bà Phan Thị Thu Hương Phó hiệu trưởng phụ trách Trường 3. Ông Phạm Ngọc Hoàn Phó hiệu trưởng 4. Ông Nguyễn Xuân Sơn Kế toán … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2022. Quyết định ban hành Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường hợp cháy, nổ của Trường Cao Đẳng Đường sắt

Quyết định ban hành Quy chế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường hợp cháy, nổ của Trường Cao Đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2022. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên … Đọc Thêm