Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khoá NK đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt: Mẫu cam kết KH 08.2021.ĐU T.LIEU HOC TAP CHUYEN DE TOAN KHOA.KH08.2021 Tài liệu sinh hoạt CB tháng 10 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/10/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu điện K2-1/21.

TKB lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/10/2021. Thời khóa biểu tiếp theo của lớp Trung cấp TTTH ĐS K53-2/20

TKB lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/10/2021. Thời khóa biểu tiếp theo của lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu K53-3/21

TKB lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin07/10/2021. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/10/2021. Kế hoạch đón tiếp HSSV và sinh hoạt đầu khoá

Kế hoạch đón tiếp HSSV và sinh hoạt đầu khoá … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2021. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường năm 2021

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH ĐS K14-1/21.

TKB lớp Cao đẳng TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1/21.

TKB lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/10/2021. Thông báo về việc rà soát thông tin của người lao động tham gia BHTN

Thông báo về việc rà soát thông tin của người lao động tham gia BHTN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/9/2021. Tổng hợp báo cáo giao ban tháng 10 năm 2021

Tổng hợp báo cáo giao ban tháng 10 năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/9/2021. Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến.

2021-499-Kế hoạch Tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 30/9/2021. Thông báo về việc dời lịch cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo: Cuộc họp giao ban tháng 10 diễn ra vào 13h30 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) sẽ dời lịch sang 8h00 ngày 04/10/2021 (thứ Hai). Lý do: Hiệu trưởng dự họp đột xuất Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trân trọng!   … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/9/2021. Thông báo về việc bố trí, sử dụng lao động tại phòng Công tác HSSV

Thông báo về việc bố trí, sử dụng lao động tại phòng Công tác HSSV … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/9/2021. Điều chỉnh tên 4 lớp trong Quyết định số 481.

Điều chỉnh tên 4 lớp trong QĐ số 481 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/9/2021. Quyết định về việc đổi tên các lớp hiện đang học tại trường.

QĐ về việc đổi tên các lớp hiện đang học … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/9/2021. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.   Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG   (đã ký) Phạm Văn Chánh … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/9/2021. Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ

MỜI HỌP Bí thư Đảng ủy kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành: 1. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV 2. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH 3. Bà Võ Thị Bích Thủy Ủy viên BCH 4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH 5. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH 6. Ông Trương Thành … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2021. Thông báo về việc tuyển sinh, tổ chức giảng dạy các lớp đào tạo theo địa chỉ năm 2021

Thông báo về việc tuyển sinh, tổ chức giảng dạy các lớp đào tạo theo địa chỉ năm 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2021. Thông báo về việc phân công Giáo viên chủ nhiệm từ năm học 2021

TB phân công GVCN từ năm học 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/9/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC TTTH (Tiếp).

TKB lớp K53-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/9/2021. Hướng dẫn về việc đặt tên và ký hiệu tên lớp.

Hướng dẫn đặt tên Lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2021. Thông báo hưởng ứng và triển khai các cuộc thi dó Tổng Liên đoàn LĐVN phát động

Thông báo hưởng ứng và triển khai các cuộc thi dó Tổng Liên đoàn LĐVN phát động … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/9/2021. Hỗ trợ CBVC, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hỗ trợ CBVC, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch thi lớp K53-TC Lái tàu 3

Lich-thi-lop-K53-TC-Lai-tau-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện

Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3

Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3

Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2021. Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53

Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2021. Phương án tổ chức thi trực tuyến tại khu vực Long Biên

Phương án tổ chức thi trực tuyến tại khu vực Long Biên … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/9/2021. Quy đinh quản lý cấp phát văn bằng (sửa đổi 2021)-đã gộp

Quy đinh quản lý cấp phát văn bằng (sửa đổi 2021)-đã gộp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3

Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3

Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3 … Đọc Thêm