Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ trường

MỜI HỌP Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ Trường vào lúc 15h00 ngày 17/6/2024 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành và bầu bổ sung cán bộ cấp uỷ.   Thành phần mời:     1. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT   2. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên       Hà Nội, ngày 14 tháng 6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/6/2024. Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đại học (Văn bằng 2) hệ vừa học vừa làm năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đại học (Văn bằng 2) hệ vừa học vừa làm năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Thông báo liên tịch tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2024

Thông báo liên tịch tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Định kỳ kiểm tra, đánh giá thiết bị, máy móc

Định kỳ kiểm tra, đánh giá thiết bị, máy móc … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/6/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/6/2024. Kế hoạch thi cấp Chứng chỉ Trưởng tàu hàng lớp K55-TC Lái tàu 1

Kế hoạch thi cấp CC Trưởng tàu hàng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/6/2024. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác tháng 5/2024 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2024 tại cuộc họp giao ban

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác tháng 5-2024 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6-2024 tại cuộc họp giao ban … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới … Đọc Thêm

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2_2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Khám chữa toa xe 2

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1

Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-SC Gác ghi 4

Lịch thi lần 2 lớp K56-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT3

Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 5 năm 2024

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công tác tháng 5 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin: 05/6/2024. Kế hoạch khai giảng lớp K56-BDNV Trưởng tàu hàng 1 (Cửa Ông)

KH Khai giảng Lớp K56- BDNV Trưởng tàu hàng 1 (Cửa Ông) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/6/2024. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05-6-2024

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05-6-2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/6/2024. Tổng hợp kết quả công tác tháng 5 năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024

Tổng hợp kết quả công tác tháng 5 năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/6/2024. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 – 2024

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 - 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 4/6/2024. Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 5 năm 2024

Thông báo kết luận họp hội đồng giáo viên chủ nhiệm tháng 5 năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2

Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3

Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1

Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện Công nghệ Đường sắt

Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện Công nghệ Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành đường sắt đô thị

Thời khóa biểu lớp K15-CĐ ĐHĐS đô thị … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức hành chính

Thông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Kết luận của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện NQ 204-NQ-ĐUK, ngày 09-11-2018 về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mớiThông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/5/2024. Kế hoạch khai giảng và mở lớp Huấn luyện nghiệp vụ Bảo vệ cho lực lượng bảo vệ trên tàu

Kế hoạch khai giảng và mở lớp Huấn luyện nghiệp vụ Bảo vệ cho lực lượng bảo vệ trên tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/5/2024. Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2024

Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/5/2024. Kế hoạch tổ chức khai giảng lớp BD đối với công chức ngạch chuyên viên chính năm 2024

Kế hoạch tổ chức khai giảng lớp BD đối với công chức ngạch chuyên viên chính năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2024. Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con CBCCVC và người lao động

Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01-6 cho các cháu thiếu nhi là con CBCCVC và người lao động … Đọc Thêm