Báo cáo Hội nghị Người lao động năm 2024 (Dự thảo)

Kính gửi các đơn vị, báo cáo dự thảo Hội nghị Người lao động năm 2024.

Các đơn vị góp ý vào các nội dung bản dự thảo, gửi về phòng TCHC (đ/c Kiên – TP), hạn cuối ngày 24/02/2024.

Trân trọng !

Báo cáo HNNLĐ 2024 (dự thảo)

Tin Liên Quan