CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cao đẳng Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Lái tàu đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng đầu máy

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ chế tạo và bảo dưỡng toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Công nghệ chế tạo bảo dưỡng toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp khám chữa toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Lái goòng chạy bằng động cơ

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo cao đẳng Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Xây dựng & bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo trung cấp Bảo dưỡng & sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Xây dựng đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Bảo trì đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Bảo trì đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Thi công đặt ray đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp Lái và vận hành phương tiện chuyên dùng đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp hàn điện

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo sơ cấp cơ khí cắt gọt

Đọc Thêm

Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều hành chạy tàu hỏa

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Điều hành chạy tàu

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Sơ cấp Gác ghi, Đầu máy toa xe

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị KDVT Đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Quản trị KDVT Đường sắt

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Sơ cấp nhân viên phục vụ ga, tàu

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Điều hành Đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Lái tàu điện

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Hệ thống điện Đường sắt đô thị

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Bảo dưỡng sửa chữa tàu điện

Đọc Thêm

Chương trình đào tạo Trung cấp Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Đọc Thêm