ĐẢNG BỘ

Ngày đang tin 19/6/2024. Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng . . . … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/6/2024. Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 – 2024

Tài liệu sinh hoạt chi bộ số 06 - 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Kết luận của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện NQ 204-NQ-ĐUK, ngày 09-11-2018 về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mớiThông báo điều động tăng cường nhân lực cho Phòng Tổ chức hành chính … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/5/2024. Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2024

Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/5/2024. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Phó bí thư Đảng ủy Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2024. Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thông báo đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2024. Công văn về việc tăng cường khắc phục, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát

Công văn về việc tăng cường khắc phục, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 9/5/2024. Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5.2024

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5. 2024 … Đọc Thêm

Ngày 24/4/2024. Kế hoạch thực hiện số: 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch thực hiện số 27-CT.TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí … Đọc Thêm

Ngày 24/4/2024. Kế hoạch thực hiện số: 97-KH/ĐUK ngày 28/7/2023 của Đảng ủy khối

Kế hoạch thực hiện số 97-KH.ĐUK ngày 28-7-2023 của Đảng ủy khối … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/4/2024. Công văn về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công văn về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/4/2024. Về việc triển khai Chỉ thị số 28, Kết luận số 69, Kết luận số 70, Kết luận số 72 của Bộ Chính trị

Về việc triển khai Chỉ thị số 28, Kết luận số 69, Kết luận số 70, Kết luận số 72 của Bộ Chính trị … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/4/2024. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 38 (kỳ tháng 4 năm 2024)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 38 (kỳ tháng 4 năm 2024) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4.2024

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4.2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/4/2024. Kế hoạch Tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp

Kế hoạch Tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chi bộ bốn tốt trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt-trang … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2024. Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2024. Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 49-KLTW, ngày 28022023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/3/2024. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ nắm bắt Dư luận xã hội của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ nắm bắt Dư luận xã hội của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/3/2024. Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 37 (kỳ tháng 3-2024)

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường phiên thứ 37 (kỳ tháng 3-2024) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/3/2024. Thông báo phân công nhiệm vụ trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Sao lục Nghị Quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Sao lục Nghị Quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Sao lục Chỉ Thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sao lục Chỉ Thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Báo cáo Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Báo cáo Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 8/3/2024. Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán … Đọc Thêm