Đăng ký học trực tuyến

Yêu cầu thí sinh điền đầy đủ thông tin vào những ô bên dưới để được xác nhận là đăng ký chính thức.
Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ với đường dây hỗ trợ tuyển sinh của nhà trường.

Trình độ

Khu vực

Giới tính

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Họ tên đầy đủ của thí sinh (Ghi đầy đủ và rõ họ tên)

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ số nhà, đường phố, phường (xã), quận(huyện), thành phố(tỉnh))

Nơi tốt nghiệp

Đối tượng ưu tiên (Không có thì ghi "không" )

Chứng minh thư nhân dân số (Ghi chính xác số chứng minh thư nhân dân)

Gửi giấy báo kết quả cho (Vd Nguyễn Văn A)

Địa chỉ người nhận giấy báo (Ghi rõ số nhà, đường phố,tổ dân phố(thôn), phường (xã), quận(huyện), thành phố(tỉnh) )

Số điện thoại của người nhận giấy báo: (Vd: 0438716598, 0912171204)

Email của người nhận: (Vd: ttkhcnds@yahoo.com)

Tiêu đề

Thông điệp