Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 06/01/2017, Đảng uỷ Trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Long Biên Hà Nội. Đồng chí Phạm Văn Chánh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bí Thư Đảng bộ Trường dự chỉ đạo và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.

c1

Đồng chí Phạm Văn Chánh- Bí thư Đảng ủy- Hiệu Trưởng nhà trường

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chánh đã trực tiếp truyền đạt tới toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường  các nội dung cơ bản mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 đã ban hành gồm Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt Nghị quyết. Nghị quyết số 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06 về hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị – xã hội và Quy đ ịnh s ố về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

n1

Đồng chí Bùi Hoài Nam- P.Bí thư Đảng ủy- P.Hiệu Trưởng nhà trường

Qua hội nghị giúp cho các cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sau học tập 100% cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch Việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Kết luận buổi triển khai quán triệt Nghị quyết đồng chí Phạm Văn Chánh cho rằng Việc tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4  của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng.

ht

 

Tin Liên Quan