Lấy ý kiến về Tự đánh giá chất lượng trường năm 2021

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường:

Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường số 514 ngày 6/10/2021 của Hiệu trưởng, nay Phòng KĐCLĐT xin ý kiến của các đơn vị về nội dung báo cáo. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 6/12/2021.
Trân trọng!

Tin Liên Quan