MỜI HỌP Ban quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị” tại Trường Cao đẳng Đường sắt.

      Trưởng Ban QLDA trân trọng kính mời các đồng chí có tên dưới đây, đúng 15h ngày 08 tháng 9 năm 2023 (thứ 6), có mặt tại phòng họp số 2, họp định kỳ Ban QLDA:

1 Ông Trương Trọng Vương Phó Hiệu trưởng phụ trách Trưởng Ban
2 Bà Phan Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban
3 Ông Phạm Ngọc Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban
4 Ông Nguyễn Xuân Sơn KT Trưởng Thành viên
5 Ông Trần Đức Hoàng Trưởng phòng QLTB&XDCB Thành viên
6 Bà Lương Thị Nga P Trưởng phòng TCKT Thành viên
7 Ông Đặng Trung Kiên Trưởng phòng TCHC Thành viên
8 Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng KĐCL Thành viên
9 Ông Nguyễn Mạnh Cường GĐ TT NC&CGKHCN Thành viên
10 Ông Nguyễn Hữu Quỳnh Phó Trưởng khoa ĐMTX Thành viên
11 Ông Hoàng Hải Tiến Trưởng khoa VTKT Thành viên
12 Ông Khuất Đức Thắng Trưởng khoa CTCK Thành viên
13 Ông Hoàng Huy Tưởng Trưởng khoa TTTHĐ Thành viên
14 Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng phòng ĐT Thành viên

 

                                                                     TRƯỞNG BAN QLDA

                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                                                                  Trương Trọng Vương

                                                                                 (Đã ký)

Tin Liên Quan