Ngày đăng tin 04/11/2022. Mời họp giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 14h00 ngày 08/11/2022 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng và bình xét danh hiệu “Chính quy – Văn hoá – An Toàn”.

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan