Ngày đăng tin 01/3/2022. Mời họp Triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm 2022

MỜI HỌP

Hiệu trưởng mời các đồng chí có tên sau đây đúng  8h30 ngày 09/3/2022 (thứ Tư) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022:

1. Bà Phan Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng
2. Ông Phạm Ngọc Hoàn Tưởng phòng Đào tạo
3. Ông Đoàn Anh Tuấn Phó trưởng phòng Đào tạo
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó trưởng phòng Đào tạo
5. Ông Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa Đầu máy – Toa xe
6. Ông Khuất Đức Thắng Trưởng khoa Công trình – Cơ khí
7. Ông Hoàng Huy Tưởng Trưởng khoa TTTH – Điện
8. Ông Hoàng Hải Tiến Trưởng khoa Vận tải – Kinh tế
9. Bà Trịnh Thị Huyền Phó trưởng khoa Cơ bản
10. Ông Đậu Văn Hùng Giám đốc Phân hiệu CĐ ĐS phía Nam
11. Ông Nguyễn Trường Thạo PTP Đào tạo – Phụ trách Đào tạo phân hiệu phía Nam
12. Ông Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc Phân hiệu CĐ ĐS Đà Nẵng
13. Ông Nguyễn Xuân Chiến Phó Giám đốc PH CĐ ĐS ĐN – Phụ trách Đào tạo
14. Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng Kiểm định chất lượng đào tạo
15. Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc TT NC&CG KHCN
16. Bà Đặng Thanh Phương Giám đốc TT Tư vấn Giáo dục nghề nghiệp
17. Ông Đặng Trung Kiên Phó trưởng phòng HC-TC
18. Ông Nguyễn Xuân Sơn Trưởng phòng TC-KT
Ghi chú: Hiệu trưởng yêu cầu các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ. Đặc biệt 02 Phân hiệu.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan