Ngày đăng tin 02/02/2023. Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực tại Nhật Bản

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực tại Nhật BảnPhòng Tổ chức Hành chính đưa thông tin về Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực tại Nhật Bản. Các đơn vị trong toàn trường quan tâm, tìm hiểu cụ thể về khóa học liên hệ đồng chí Vân – Phòng TCHC

Tin Liên Quan