Ngày đăng tin 02/02/2023. Mời họp Ban chấp hành đảng bộ Trường

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 06/02/2023 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường  
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV  
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH – họp trực tuyến  
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
10. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH  
11. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT  
12. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên  
   
   

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Bùi Anh Tuấn

 

 

 

Tin Liên Quan