Ngày đăng tin 02/6/2020. Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII năm 2020

Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII năm 2020

 

Tin Liên Quan