Ngày đăng tin 03/02/2023. Kế hoạch tham gia hội chợ việc làm, hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề cho lao động huyện Xín Mần – Hà Giang năm 2023

Kế hoạch tham gia hội chợ việc làm, hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề cho lao động huyện Xín Mần – Hà Giang năm 2023

Tin Liên Quan