Ngày đăng tin 03/11/2020. Bình xét thi đua và chấm điểm công đoàn năm 2020

Bình xét thi đua và chấm điểm công đoàn năm 2020

383. QĐ ban hành quy chế đánh giá , xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cơ sở thuộc CĐ ĐSVN 

48. Hướng dẫn chấm điểm 2020

Tin Liên Quan