Ngày đăng tin 03/8/2022. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh Niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên, vào lúc 14h00 ngày 05/8/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan