Ngày đăng tin 04/10/2022. Mời họp Giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 14h00 ngày 07/10/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan