Ngày đăng tin 04/10/2022. Mời họp

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 07/10/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường  
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV  
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
10. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH  
11. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT  
12. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên  
   
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

(đã ký)

Bùi Anh Tuấn

 

Tin Liên Quan