Ngày đăng tin 04/9/2020. Kế hoạch và Quyết định tham gia Hội thao Quốc phòng Lực lượng DQTV năm 2020

Kế hoạch và Quyết định tham gia Hội thao Quốc phòng Lực lượng DQTV năm 2020

Tin Liên Quan