Ngày đăng tin 04/11/2019. Đảng ủy TCT ĐSVN Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên

Tin Liên Quan