Ngày đăng tin 05/9/2022. Mời họp Giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên, vào lúc 14h00 ngày 07/9/2022 (thứ Tư) có mặt tại phòng họp số 02 để họp các nội dung:

– Triển khai Quyết định về công tác cán bộ

– Họp giao ban tháng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan