Ngày đăng tin 06/02/2023. Thông báo thi công sửa chữa, sơn 12 phòng KTX nhà B tại Long Biên, Trường Cao đẳng Đường sắt

Thông báo thi công sửa chữa, sơn 12 phòng KTX nhà B tại Long Biên, Trường Cao đẳng Đường sắt

Tin Liên Quan