Ngày đăng tin 06/12/2022. Mời họp giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 14h00 ngày 09/12/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban.

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng (Phó phụ trách) các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan