Ngày đăng tin 06/12/2023. Dự thảo Quy định Tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất

Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy định Tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất xin gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/12/2023.

Trân trọng!Quy dinh HS thực tập (dự thảo)

Tin Liên Quan