Ngày đăng tin 07/12/2023. Mời họp

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 13h00 ngày 08/12/2023 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường  
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường  
3. Ông Trương Trọng Vương Ủy viên BTV  
4. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV  
5. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
6. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
7. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
8. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
9. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
10. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH  
11. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH  
  Thành phần mời:    
1. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT  
2. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên  
   
   

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Bùi Anh Tuấn

 

Tin Liên Quan