Ngày đăng tin 07/9/2023. Mời họp Ban chấp hành Đảng bộ trường

MỜI HỌP

Đảng bộ Trường kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h30 ngày 11/9/2023 (thứ Hai) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Hồ Hữu Hoà Phụ trách Đảng bộ Trường
2. Ông Bùi Anh Tuấn Phó bí thư Đảng bộ Trường
3. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BTV
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH
9. Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên BCH
10. Ông Đặng Trung Kiên Ủy viên BCH
Thành phần mời:
1. Ông Trương Trọng Vương Phó hiệu trưởng phụ trách Trường
2. Bà Trịnh Thị Huyền UV UBKT
3. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn thanh niên

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Bùi Anh Tuấn

Tin Liên Quan