Ngày đăng tin 07/5/2020. Chi nhánh KTĐS Hà Nội thông báo tuyển dụng để đào tạo Sơ cấp nghề Gác ghi, ghép nối ĐMTX

Thông báo tuyển dụng để đào tạo Sơ cấp nghề Gác ghi, ghép nối ĐMTX

Tin Liên Quan