Ngày đăng tin 08/02/2022. Mời họp Ban chấp hành Đảng uỷ

MỜI HỌP

Bí thư Đảng ủy kính mời các đồng chí có tên sau đây vào lúc 8h00 ngày 11/02/2022 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp Ban chấp hành:

1. Ông Bùi Anh Tuấn Ủy viên BTV  
2. Bà Phan Thị Thu Hương Ủy viên BCH  
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên BCH  
4. Ông Phạm Ngọc Hoàn Ủy viên BCH  
5. Ông Trương Thành Trung Ủy viên BCH  
6. Bà Hoàng Thanh Hương Ủy viên BCH  
7. Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BCH  
8. Ông Hoàng Huy Tưởng Ủy viên BCH  
Ghi chú: Yêu cầu các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ  
   

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

Bí thư Đảng ủy 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

 

Tin Liên Quan