Ngày đăng tin 08/11/2021. Mời họp lấy ý kiến quy hoạch cán bộ cấp Trường giai đoạn 2021-2026

MỜI HỌP

                   Hiệu trưởng kính mời các đồng chí:

– Tập thể lãnh đạo Trường;
– Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Trường;
– Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm (tại Long Biên, Mê Linh);
– Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Trường;
– Bí thư, phó bí thư Đoàn thành niên Trường;
Đúng 14h00 ngày 12/11/2021 (thứ sáu) có mặt tại phòng họp số 302 để họp:
Lấy ý kiến quy hoạch cán bộ cấp trường giai doạn 2021 – 2026.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan