Ngày đăng tin: 08/3/2023. Thông báo về việc triển khai Quyết định Phó hiệu trưởng phụ trách Trường

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 8h00 ngày 10/3/2023 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để dự buổi Triển khai Quyết định Phó hiệu trưởng phụ trách Trường.

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng, phó các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Thị Thu Hương

Tin Liên Quan