Ngày đăng tin 09/10/2018. Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-2019

Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-2019

Mọi đóng góp, chỉnh sửa xin gửi về cho ông Phạm Ngọc Hoàn trước 14h00 ngày 11/10/2018.
(Đề nghị các đơn vị tập trung góp ý vào phần kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019).

Tin Liên Quan