Ngày đăng tin 10/01/2024. V/v xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023

Vv xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023

Tin Liên Quan