Ngày đăng tin 10/02/2023. Kế hoạch thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường CĐĐS lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường CĐĐS lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023-2028

Tin Liên Quan