Ngày đăng tin 10/11/2020. Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi thực tập tham gia vận hành thử đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông

Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi thực tập tham gia vận hành thử đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông

Tin Liên Quan