Ngày đăng tin 10/02/2020. Dự thảo Báo cáo Hội nghị người lao động năm 2020

Dự thảo Báo cáo Hội nghị người lao động năm 2020

Mọi ý kiến đóng góp, chỉnh sửa dự thảo xin gửi cho đồng chí Võ Thị Bích Thủy – Trưởng phòng TCHC trước ngày 20/02/2020.

Tin Liên Quan