Ngày đăng tin: 11/9/2019. Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức và giảng dạy lớp Bồi dưỡng Nhân sự dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020-2025 (đợt 2)

new doc 2019-09-11 09.32.17-20190911093353

Tin Liên Quan