Ngày đăng tin 13/6/2022. Thông báo đón đoàn chuyên gia Tokyo Metro thăm và làm việc với Trường tại Long Biên

Thông báo đón đoàn chuyên gia Tokyo Metro thăm và làm việc với Trường tại Long Biên

Tin Liên Quan