Ngày đăng tin 13/9/2022. Công văn của UBND phường Thượng Thanh về việc làm thẻ CCCD gắn chíp và xác thực định danh điện tử

Công văn của UBND phường Thượng Thanh về việc làm thẻ CCCD gắn chíp và xác thực định danh điện tử

Tin Liên Quan