Ngày đăng tin 15/3/2023. Mời họp giao ban

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các ông (bà) thuộc thành phần sau đây vào lúc 9h00 ngày 16/3/2023 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban.

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng và phó các Phân hiệu, Phòng, Khoa, Trung tâm; Tổ trưởng tổ An toàn vệ sinh viên.

Lưu ý: Các Đại biểu dự họp yêu cầu mặc trang phục Hội nghị (nam mặc áo trắng, quần tối màu; nữ mặc áo dài truyền thống) để phục vụ quay MV quảng bá hình ảnh Nhà trường.

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Trọng Vương

Tin Liên Quan