Ngày đăng tin 15/7/2021. Triển khai chương trình cặp lá yêu thương năm 2021 và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm 2021-2022

Triển khai chương trình cặp lá yêu thương năm 2021 và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm 2021-2022

Tin Liên Quan